Klasser & Regler i Sanda


A-klass – elit, fullkontakt
B-klass – amatör, semikontakt (ej knock out/full kraft mot huvud tillåten)

Åldersklasser
SENIOR (18-40 år)

JUNIOR (16-17 år)
UNGDOM (13-15 år)

Viktklasser

HERRAR
48 kg klass (≤ 48 kg)
52 kg klass (> 48 kg - ≤ 52 kg)
56 kg klass (> 52 kg - ≤ 56 kg)
60 kg klass (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg klass (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg klass (> 65 kg - ≤ 70 kg)
75 kg klass (> 70 kg - ≤ 75 kg)
80 kg klass (> 75 kg - ≤ 80 kg)
85 kg klass (> 80 kg - ≤ 85 kg)
90 kg klass (> 85 kg - ≤ 90 kg)
Över 90 kg klass (> 90 kg) 

DAMER
48 kg klass (≤ 48 kg)
52 kg klass (> 48 kg – ≤ 52 kg)
56 kg klass (> 52 - ≤ 56 kg)
60 kg klass (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg klass (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg klass (> 65 kg - ≤ 70 kg)
+70 kg klass (> 70 kg)

Klasser


A-klass – elit, fullkontakt
B-klass – amatör, semikontakt

Åldersklasser
VUXEN (18-40 år) A- och B-klass
JUNIOR - 16-17 år - B-klass (ej knock out/full kraft mot huvud tillåten)
UNGDOM - 13-15 år - ej tekniker mot huvud

Viktklasser

HERRAR
48 kg klass (≤ 48 kg)
52 kg klass (> 48 kg - ≤ 52 kg)
56 kg klass (> 52 kg - ≤ 56 kg)
60 kg klass (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg klass (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg klass (> 65 kg - ≤ 70 kg)
75 kg klass (> 70 kg - ≤ 75 kg)
80 kg klass (> 75 kg - ≤ 80 kg)
85 kg klass (> 80 kg - ≤ 85 kg)
90 kg klass (> 85 kg - ≤ 90 kg)
Över 90 kg klass (> 90 kg) 

DAMER
48 kg klass (≤ 48 kg)
52 kg klass (> 48 kg – ≤ 52 kg)
56 kg klass (> 52 - ≤ 56 kg)
60 kg klass (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg klass (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg klass (> 65 kg - ≤ 70 kg)
+70 kg klass (> 70 kg)


 

REGLER WUSHU-SANDA

(förenklad version; för fullständiga regler se www.svenskwushu.se)

 Tävlingsstruktur: Cupform (inklusive ev round-robin vid tre deltagare i samma klass)
Antal ronder:
Bäst av 3 x 2 minuter med 1 minuts vila. I varje rond utses vinnare av ronden.
Förbjuden träffyta:
Huvudets baksida, nacken, ryggen, samt grenen.

Giltig träffyta: Huvudet, kroppens framsida och låren.

Förbjudna tekniker
20.1 Att attackera motståndaren med huvudet (sk. skallning), armbåge, knä eller att böja någon led mot dess naturliga rörelseriktning.
20.2 Kasta motståndaren med huvudet först eller att avsiktligt kasta någon för att skada dem.
20.3 Attackera fallen motståndarens huvud med spark.
20.4 Attackera/utföra teknik mot underliv. 

Poäng
21.1 Två poäng
 
Tävlande tilldelas två poäng när
21.1.1 motståndaren faller av plattformen/mattan för första gången i ronden.
21.1.2 motståndaren faller och tävlande själv förblir stående.
21.1.3 träffar motståndaren på kroppen eller huvudet med en spark.
21.1.4 motståndaren faller genom teknik där tävlande själv faller och omedelbart ställer sig upp som del i tekniken
21.1.5 motståndaren får ta påtvingad räkning
21.1.6 motståndaren får en varning

21.2 En poäng

En poäng tilldelas när
21.2.1 han träffar motståndare med ett slag.
21.2.2 han träffar motståndare på låret med en spark.
21.2.3 båda faller och motståndaren faller först.
21.2.4 motståndaren faller genom teknik där tävlande själv faller och inte ställer sig upp som del i tekniken
21.2.5 motståndaren är passiv i åtta sekunder och efter att ha blivit uppmanad att anfalla är passiv i ytterligare åtta sekunder.
21.2.6 motståndaren faller med flit och förblir liggande i minst tre sekunder.
21.2.7 motståndaren får en tillsägelse.

21.3 Ingen poäng

Inge poäng ges till någondera sidan när
21.3.1 ingen tydlig teknik synts och ingen uppenbart har träffats.
21.3.2 båda faller till golvet eller faller av plattformen samtidigt.
21.3.3 en tävlande faller till marken som en attack eller försvarsmetod.
21.3.4 tävlande träffar motståndaren i clinch. 

 © Copyright Stockholm Wushu & Kung fu